top of page

Coaching met behulp van systemisch werk in groepsverband 

 

Deze vorm van groepscoaching is een mogelijkheid om je thema op een verdiepende manier verder uit te werken, doordat de kracht en hulp van systemisch werk in groepsverband groot is. De ogen en handen van een ander geven een verder werkend energetisch effect in een ontwikkelingsproces.

De Systemische GroepsCoaching is een groepssessie waarbij je op een positieve en lichte manier aan je eigen thema werkt. Verwar een groepssessie niet met een praatsessie onder lotgenoten; het is meer een groepssessie waar je gezamenlijk nieuwe ervaringen op gaat doen. 

De werkvorm

 

We werken met kleine groepen tot ongeveer 6 personen, met hartsaandacht voor iedere aanwezige.
Uitgangspunt voor het systemisch werk is, in eerste instantie, de vraag van een coachee.

Met behulp van representanten kun je als coachee op een diepgaande laag inzichten krijgen, die voorbij gaan aan onze dagelijkse communicatie. Als representant, (iemand die de plek inneemt van een deel of van een familielid binnen het systeem van een coachee) ervaar je hoe het op die plek is met bijbehorende dynamiek, waardoor je meer flexibiliteit kan gaan ervaren in je gedragspatronen.

Iedereen kan, als hij/zij wil, als representant gekozen worden om een issue verder uit te werken. Als representant kom je jouw eigen thema’s tegen en doe je veel (lichamelijke, emotionele en mentale) inzichten op. Daar krijg je, als je wilt, ondersteuning in en feedback over. Deze vorm is ook voor representanten zeer nuttig.

Ben je eerder door isai begeleid, kun je groepscoaching gebruiken ter verfrissing en verdieping van je thema. Een fijne manier om alle veranderingen die je al bereikt hebt, verder te borgen en een verdiepingsslag te maken.
Tijdens één bijeenkomst kunnen normaal twee mensen een thema inbrengen.

Korte uitleg van systemisch werk

Belangrijke basisprincipes werkzaam binnen systemen (zoals je familie) zijn:
    
    1.    Iedereen heeft evenveel recht op een plek in het systeem.
    2.    Er is een balans tussen geven en ontvangen.
    3.    Er is een volgorde, rangorde, ordening.


Een onuitgesproken hiërarchie in het systeem, waarin bijvoorbeeld ouders boven kinderen staan: de “oudsten / langst aanwezigen” van het systeem hebben de hoogste rang.
    
Aanname is dat in een gezond systeem liefde / energie stroomt. Als deze principes niet volledig gezond zijn in een systeem, gaat een familielid van een jongere generatie dat merken aan bepaalde gedragspatronen die hij/zij moeilijk kan transformeren.

Coaching bij Jesse heeft me zicht op lichaamstaal en congruentie opgeleverd.

Ook ben ik op een andere manier naar (het gedrag van) mijn vader gaan kijken.

Dat heeft rust gegeven en oude triggers verzacht, wanneer ik op een negatief punt wordt aangesproken.

Man, 55 jaar, Product ontwikkelaar (bedrijf, 3000 medewerkers)

bottom of page