top of page

Het geheim van een gelukkig en gezond mens zit in het vermogen om jezelf te accepteren, te luisteren naar je innerlijke boodschappen en het kennen van de belastbaarheid van je lichaam en geest. Iedereen kan gelukkig en gezond zijn en blijven. 

Omdat de situatie van je gezin van herkomst, school en werkomgeving niet altijd de beste leermeesters zijn om deze staat van “Zijn” te bereiken is er isai.

isai begeleidt je in het ontwikkelen van je persoonlijkheid en het vergroten van je bewustzijn, zodat je je positieve èn je wat minder positieve eigenschappen steeds meer kunt accepteren. Daarnaast begeleid isai je in hoe je in je leven meer moeiteloosheid, plezier en passie kunt aantrekken. Hoe je helemaal oke mag zijn met je eigen unieke trilling en hoe je mag vertrouwen op overvloed en belemmerende gedachten en gevoelens mag loslaten.

Daardoor kun je congruent en authentiek zijn naar jezelf en andere mensen. Je communiceert helder en je blijft op lichamelijk en geestelijk gebied “heel" en gezond. Door een goede relatie met jezelf en met je omgeving ben je in staat om (tijdig) een onbalans te herkennen en deze ook te herstellen.

Hoe je jezelf ervaart fysiek, mentaal en energetisch, is het resultaat van communicatie met je omgeving en met jezelf. Hierin zijn diverse lagen te onderscheiden waarin die communicatie zich uit, zoals:

  • je eigen gedrag; bijvoorbeeld neem je genoeg rust, beweeg je genoeg, eet je goed?

  • je stressniveau dat je ervaart; bijvoorbeeld voel je je relaxed, onrustig of juist gespannen?

  • je verlangens; bijvoorbeeld ben je tevreden, wil je mensen veranderen, wil je een andere situatie?

  • je diepere geestelijke gesteldheid; bijvoorbeeld is er innerlijke rust met weinig zorgelijke gedachten, zijn er veel vicieuze gedachten, is er een crisis?

“Ik had problemen met slapen en met een relatief geringe inspanning van een aantal sessies zijn mijn slaapproblemen over.


Ik ben nu waakzaam op de eerste signalen dat het de verkeerde kant op gaat.

Als ik merk dat ik een nachtje slecht slaap, toets ik zelf of er aanleiding toe is om in het ‘oude patroon’ terug te vallen.

Tot nu toe heb ik kunnen voorkomen dat ik terugval en ik wil dat graag toeschrijven aan de gevolgde sessies bij Jesse”.

Man, 43 jaar, Stafmedewerker (IT-organisatie, 350+ medewerkers)

bottom of page